Treballa amb nosaltres

Antecedents laborals principals

Antecedent 1

Antecedent 2

Antecedent 3

D'acord amb el que preveuen els articles 5 i 6 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal (d'ara endavant L.O.P.D), L'ENTITAT informa que les dades obtingudes a través d'aquest formulari o Currículum vitae, quedaran incorporades i seran tractades en un fitxer Mixmo denominat 'Recursos Humans / Currículum Vitae', inscrit en la A.G.P.D. La seva titularitat és de CARNICAS SUÑER S.A amb NIF / CIF: A07174709, domicili a CARRETERA MANACOR - FELANITX KM 0.10 07500 MANACOR, BALEARS, i té el fi d'incloure el seu Currículum en processos de selecció de personal i mantenir-lo informat. L'informem la possibilitat d'exercir, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal per correu dirigint-se a l'adreça dalt indicada i / o a l' e-mail: recursoshumans@carnicassunyer.com